Historik

Kopparverkets IF är en relativt ny förening med gamla anor. Ursprungligen grundades föreningen 1944 som en idrottsförening inom Reymersholmsverken och bar följdriktigt namnet Reymersholms IF. Genom årtionden bedrev man omfattande verksamhet under olika namn som följde företagats ägare. Således bedrevs verksamhet under namnen Boliden IF och Kemira IF och var under denna tid en del av företagets friskvårdsarbete. Med tanke på de struktuella omvandlingar som Kemira har genomgått under ett antal år och de därmed sammanhängande personalminskningarna, beslöt man inom Kemira att detta samarbete inom friskvårdsområdet skulle upphöra. I samband därmed erbjöds föreningen att hyra befintliga fritidsanläggningar för att fortsätta verksamheten på egen hand.