Nyheter

Tillgång av tider i hallarna

2022-01-06

Tider i hallarna

Som säkert alla vid det här laget vet förstördes Götahallen i en brand i höstas. Vi förde diskussioner med Götas verksamhetsansvariga för att se om det fanns möjlighet att hjälpa dem i den uppkomna situationen. Vid dessa samtal framhöll vi att våra medlemmars behov är viktigast för oss men att vi skulle se vilka möjligheter som finns när vår planering för 2022 var klar. Arbetet med att fånga upp önskemålen om abonnemang i hallarna har nu slutförts och vi har tagit beslut att minska antalet strötider i hallarna för att på så sätt ge möjlighet till Göta att förlägga en del av sin verksamhet till plast- och sporthallen. Detta innebär att en hel del timmar i hallarna kommer att bokas upp av Göta. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Eventuella synpunkter kan lämnas till undertecknad.

Harald Simson

Styrelseordförande Kopparverkets 

Årsmöte 2020/21

2021-08-18

Pga. pandemin flyttades årsmötet för andra året i rad från sista torsdagen i mars till senare delen av sommaren. Den 26:e augusti är det dags att genomföra mötet. Kallelsen har gått ut i början av augusti och vår förhoppning är att intresset hos medlemmarna är stort. I årets upplaga kommer en representant för Rååbåtarna att berätta om fritidsfiske i Öresund. Därefter är det dags för vår traditionella sjömansbiff alternativt grönsakstallrik vilket dock förutsätter anmälan senast 2021-08-22 För deltagande i mötet, som startar1630, krävs ingen anmälan. Vi ses på restaurang Grytan (f.d. Koppargrytan)

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Kopparverkets IF 

Fritidsbåten

2021-04-21

Askladden 435

Som ni säkert har lagt märke till blev finjusteringen av båten längre än planerad. Skälet till fördröjningen är att bytet av lagerhuset till propelleraxeln har påverkats av det som hände i Suezkanalen för ett antal veckor sedan. Skadan på lagerhuset upptäcktes vid sjösättningen  och reservdelar beställdes omgående. Men där slutar våra möjligheter att påverka händelserna.  Leveransen till generalagenten för Mercury är fördröjd och därmed även våra möjligheter att åtgärda felet på vår båt. I skrivande stund vet vi inte när delarna kommer att finnas hos oss. Vi återkommer så fort båten finns i Knähaken igen.

 

Information angående Fritidsbåten

2021-03-27

Nu är fritidsbåten sjösatt. Under kommande vecka görs det lite finjusteringar och veckan efter påsk startar troligen den praktiska utbildningen för båtförarbeviset. Sedan är det fritt fram att hyra båten för att göra utflykter på den svenska delen av sundet.

Villkoret för att hyra båten är dock att man är medlem i Kopparverkets IF alternativt är anställd på Kemira. Vidare måste man registrera sig i föreningens bokningssystem. Registreringen är kostnadsfri för Kemira-anställda medan nya medlemmar i Kopparverkets IF måste lösa ett friskvårdsbidrag på 500 kr. Därefter är det dags att genomföra föreningens utbildning för erhållande av båtförarbevis.

Utbildningen består av två delar, teoridelen samt praktikdelen. Teoridelen kan man göra i lugn och ro hemma medan praktiken sker i Knähaken där man lär sig att hantera båten. Det teoretiska bakgrundsmaterialet finns som länk på föreningens hemsida, Kopparverkets IF.se, under rubriken anläggningar/fritidsbåt. Själva frågeformuläret finns i föreningens bokningssystem under båtsymbolen. Frågeformuläret består av flervalsfrågor som skall besvaras efter bästa förmåga så att resultatet uppgår till minst 80% korrekta svar för att man skall kvalificera sig till den praktiska delen av utbildningen. Har man klarat denna gräns går ett mail till föreningens båtansvarige, Anders Bruno, som sedan kontaktar dig för inbokning av den praktiska delen.

AKTIVITETSDAG 10 APRIL

2021-03-15

Hej alla medlemmar i Kopparverkets IF!  

Här kommer en inbjudan till årets medlemsdag som innebär att du har möjlighet att göra en arbetsinsats på föreningens anläggningar samtidigt som du lär känna andra medlemmar. Årets upplaga är den sjätte i raden och innebär i korthet följande.

 Vi träffas 0900 och delar upp ossi olika arbetslag med följande inriktning

·        Utomhusbanor där vi startar upp iordningställande av dessa.Pga Coronarestriktionerna kommer vi att försöka jobba på tennisbanorna med max 4 personer per bana. Tänk på att hålla avstånd samt använda handskar.  

·        Fritidsvillan och klubbhus med bla fönsterputsning, inventering av utrustning etc.

·        Löpslingan,vi röjer i slingan samt räfsar undan kottar och kvistar från spåret

·        Arbetsdagen pågår till ca 1500 med kortare avbrott för kaffe för att sedan njuta av vars en landgång inklusive dryck efter arbetsdagens slut. Det går även bra att ta med landgången hem.

Vi vill gärna ha er anmälan senast  2021-04-05 ifall ni vill ha en landgång  efter jobbet.

 Anmälan skickas till thomas.pinzke@telia.com


Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Kopparverkets IF

Uthyrning av fritidsvillan pausas

2021-01-10

Med hänvisning till nuvarande pandemilag, där ansvaret för max antal  festdeltagare på 8 personer läggs på uthyraren, har vi tagit beslutet att stoppa uthyrningen av villan from 2021-01-10 och tills vidare.

Kopparverkets IF

Strömavbrott 2020-11-28

2020-11-11

Strömavbrott  2020-11-28

Kemira planerar att koppla in en ny högspänningsstation vid ovan nämnda datum, vilket innebär att våra anläggningar ( hallarna, klubbhuset samt fritidsvillan) kommer att vara utan ström mellan kl 0800 och 1700. Hoppas att ni har förståelse för det.

Kopparverkets IF  

Brand på utebanor

2020-11-10

Brand på utebanor

Föreningens utebanor har utsatts för skadegörelse vad avser vårt förråd / väderskydd .

 Någon eller några roade sig med att anlägga en brand under kvällen, onsdag  2020-11-04 som medförde att byggnaden inklusive diverse redskap förstördes helt. Enligt vår första grova uppskattning kommer kostnaden för återställandet av bygget inklusive införskaffande av ersättningsredskap uppgår till ca 40000 kronor. I dagsläget är det oklart hur föreningen skall kunna finansiera detta.

Kopparverkets IF 

Rååsnipan ersätts

2020-10-26

Rååsnipan ersätts med en Askladden 435.

Genom ett generöst samarbete med fackklubbarna på Kemira har vi fått tillgång till en ny båt som både kan nyttjas till fiske och bad. Kostnaden för införskaffande av båten togs helt av fackklubbarna medan ersättning frånförsäljning av rååsnipan är föreningens bidrag och utgör grundplåten för en framtida underhållsfond för den nya båten. I dagsläget planerar vi för sjösättning i slutet av februari 2021 samt att vi anordnar ett antal tillfällen för att ta båtförarbevis, vilket är förutsättningen för att nyttja båten. De gamla förarbevisen som avsåg rååsnipan gäller ej längre. Utbildningstillfällen äger rum under mars månad och kommer att arrangeras i föreningens bod i Knähaken. Mer information om detta kommer under februari via ett massutskick till föreningens samtliga medlemmar samt information till Kemiras anställda via företagets fackklubbar

Kopparverkets IF

Rååsnipan avstängd

2020-09-16

Rååsnipan ej tillgänglig för resten av året !!

Tyvärr är vi tvungna att ställa av snipan med tanke på de återkommande problem som vi har haft. Vi jobbar samtidigt tillsammans med Kemiras fackliga organisationer att få fram en nyare båt för fiske i Öresund.

Harald Simson

Ordförande Kopparverkets IF

Fisketur 20-10-11

2020-09-03

 

Inbjudan till Fisketur med Kopparverkets IF
söndagen den 11:e oktober
 

Traditionsenligt tar vi en fisketur med Råå-båtarna i år också. 

Alla ”gamla” och nya fiskare är välkomna.

Observera att pga pandemin är antalet platser begränsat,

först till kvarn gäller. 

Vi träffas vid Rååbåtarna på Råå, söndagen den 11:e oktober. 

Avgång klockan 08.00.Beräknad återkomst klockan 12.00..

Gratis för alla KIF-medlemmar och nytt för i år är att alla medlemmar får ta med sig en gäst,men med reservation för att medlemmar prioriteras. 

Anmäl er till Göran Wennlid. 

                   Mobil: 0735-4225 81

          Mail: wennlidgoran@gmail.com 

Välkomna!

 

KIF/Fiskesektionen

Avstängning av utomhusbanor vid regn

2020-05-16

Vi har gjort en komplettering av vårt bokningssystem vad avser avstängning av utomhusbanorna då dessa är för blöta för spel. Rutinen innebär i korthet att banansvarig aktiverar avstängningen i bokningssystemet,som då visas med text under bokning utomhusbanor, att dessa är avstängda.Samtidigt går ett mail till Industrivakten med samma information och uppmaning att inte lämna ut några nycklar till banorna medan dessa är avstängda.

När banansvarig i ett senare skede bedömer att banorna är i spelbart skick öppnas dessa igen i bokningssystemet och ett nytt mail skickas per automatik till industrivakten att banorna är öppna igen.

Under avstängningen är det fortfarande möjligt att boka tid på banorna men det åligger den enskilde att kontrollera att banorna har öppnats vid önskad tidpunkt. Systemet tillåter avbokning senast två timmar innan speltillfälle vad avser strötimmar vars insats då samlas på ett konto, som tillhör den som bokade tiden. Sen eller ingen avbokning återbetalas ej.Föregående gäller dock ej abonnemang där vi vid prissättningen av dessa har tagit hänsyn till att vädret kan variera.  

Styrelsen Kopparverkets IF

Utomhustennis

2020-05-06

Utomhustennis  2020

Våra utomhusbanor öppnades traditionsenligt den förste maj.Detta tack vare en mycket god insats av en del frivilliga medlemmar samt speciellt tack vare Emma och Bent som la ner en stor del av sin fritid för att göra detta möjligt. Vi hoppas att ni alla kommer att kunna njuta av fina banor under sommaren samt att vi hjälps åt att hålla dessa i fint skick. 

Harald Simson

Ordförande Kopparverkets IF

Fisketur 20-04-18

2020-03-30

Med hänvisning till folkhälsomyndighetens anvisningar angående Coronaviruset har vi tagit beslut att ställa in fisketuren 2020-04-18

Vår avsikt är att genomföra turen under hösten

Kopparverkets IF

Aktivitetsdag 20-04-04

2020-03-30

Med hänvisning till folkhälsomyndighetens anvisningar angående Coronaviruset har vi tagit beslut att ställa in aktivitetsdagen 2020-04-04.

Vi kommer att försöka jobba med tennisbanorna men i mindre omfattning. Banorna kommer att vara öppna dagligen för arbete from 2020-04-04 mellan 0900 – 2000. Vi vill gärna begränsa antalet personer till max 4 per bana. Tänk på att hålla avstånd samt använda handskar.  

Vänligen meddelar mig per telefon (0761912905)  eller mail (harald.simson@telia.com) om du har möjlighet att ställa upp.

 Kopparverkets IF

Årsmötet flyttas

2020-03-18

Till alla medlemmar

Med tanke på Corona viruset och myndigheternas restriktioner och rekommendationer har KIF:s styrelse beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle ha ägt rum den 26 mars. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

 

Styrelsen för Kopparverkets Idrottsförening 

Fisketur 20-04-18

2020-03-02

 

”Inbjudan till Fisketur med Kopparverkets IF
lördagen den 18:e april 2020”
  

 

 

Traditionsenligt tar vi en fisketur med Råå-båtarna i år också. 

Alla ”gamla” och nya fiskare är välkomna. Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Utrustning finns att hyra på båten för de som inte har egenutrustning. 

Vi träffas vid Rååbåtarna i Råå hamn, lördagen den 18:e april. 

Avgång klockan 08.00.Beräknad återkomst klockan 12.00..

Gratis för alla KIF-medlemmar och nytt för i år är att alla medlemmar får ta med sig en gäst.

Anmäl er till Göran Wennlid. 

Mobil: 0735-4225 81

Mail: wennlidgoran@gmail.com 

Välkomna! 

KIF/Fiskesektionen

Aktivitetsdag 20-04-04

2020-02-25

Hej alla medlemmar i Kopparverkets IF!  

Här kommer en inbjudan till årets medlemsdag som innebär att du har möjlighet att göra en arbetsinsats på föreningens anläggningar samtidigt som du lär känna andra medlemmar. Årets upplaga är den femte i raden och innebär i korthet följande.

 Vi träffs 0900 och dela upp oss i olika arbetslag med följande inriktning

·        Utomhusbanor där vi startar upp iordningställande av dessa

·        Fritidsvillan och klubbhus med bla fönsterputsning, inventering av utrustning etc.

·        Löpslingan, vi röjer i slingan samt räfsar undan kottar och kvistar från spåret

·        Rååsnipan, vår tanke är att byta en del av durken samt kanske även någon bänk

Arbetsdagen pågår till ca 1500 med kortare avbrott för kaffe och samkväm för att sedan njuta av vars en landgång inklusive dryck efterarbetsdagens slut.

Vi vill gärna ha er anmälan senast  2020-03-30 ifall ni vill ha en landgång  efter jobbet.

 Anmälan skickas till harald.simson@telia.com

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Kopparverkets IF

Arbeten i anslutning till sporthallen

2020-01-09

Planerade/pågående arbeten i anslutning till sporthallen

För närvarande påbörjas ett arbete med att åtgärda fukten i förrådsutrymmet i anslutning till sporthallens nordvästra del. Arbetet innebär att den norra väggen till förrådet öppnas samt att anslutningen mellan hallen och förrådet görs om i sin helhet.

Arbetet beräknas pågår under ca 3 veckor och innebär att det kommer att vara lite svårare att flytta redskapen mellan hallen och förrådet. 

Kopparverkets IF 

Fritidsvilla

2019-09-29

Förändrade bokningsrutiner, fortsättning

Eftersom problemen med bristfällig städning och skadegörelse fortsätter har vi tvingats införa följande

-Lokalerna uthyres enbart vid ett tillfälle per vecka

-Hyresperioden måste vara minst tre perioder och alltid avslutas klockan 1200 eller 1800.

Exempel: Hyresperioden påbörjas 1800 dag 1 och avslutas tidigast 1200 dag 2

 Skälet till ändringen är att vi vill ha en gemensam kontroll av lokalen efter uthyrningens avslut för att undvika problem för nästkommande hyresgäst samt för att kunna åtgärda eventuella brister.

Vi vill samtidigt göra uppmärksam på att hyrestagaren ställs till ansvar för eventuellt uppkomna skador i lokalen och dess utrustning.

Styrelsen för Kopparverkets IF

Fritidsvilla

2019-09-21

Ändring av hyresvillkor

För att komma tillrätta med olägenheter i samband med uthyrning av festlokalerna införs följande begränsningar

Festlokalen hyrs endast ut en gång per vecka. Således tar bokningssystemet inte emot mer än en persons bokning per vecka.

Åldersgränsen för att kunna boka lokalen höjs från 18 till 25 år.

Vi vill dessutom än en gång påpeka att det inte är tillåtet att hyra lokalen för någon annans räkning.

Ändringarna gäller per omgående

Styrelsen för Kopparverkets IF

Fritidsvilla

2019-06-10

Prisändring fritidsvillan

Vid senaste styrelsemötet beslöts att höja avgiften för 6 timmar från 300 till 500 kr. Således är kostnaden per dygn 2000kr. 

Prisändringen träder i kraft per omgående.

 

KIF styrelse

Tennisbanorna öppnade

2019-05-01

Utebanorna är spelklara

Så blev våra utebanor även i år klara till den 1:e maj.Detta får vi till största delen tacka Emma och Conny för. Dessa två lade ner ett oerhört stort arbete för att få banorna spelklara. Det fanns naturligtvis ytterligare krafter som bidrog med goda insatser på vägen mot målet, dock kan man konstatera att uppslutningen kunde varit mycket bättre.

Visst är det kul att spela på våra utebanor men  känslan av att ha varit med att skapa dessa förutsättningar slår allt. Stort tack till alla som ställde upp för föreningen.Vi  hoppas  att nå en bättre uppslutning inför nästa säsong

En nyhet för året är att vi inbjuder till sommartennis för icke medlemmar i enlighet med det anslag som finns uppsatt vid banorna. Skälet är att banorna nyttjas allt för lite under säsongen samt att föreningen är i behov att öka sina intäkter för att kunna driva verksamheten vidare.

Fisketur 19-04-27

2019-05-01

Föreningens fiskemästerskap avgjordes 27-04-19

Årets fisketävling avgjordes lördagen den 27:e april. Vädret var lite besvärligt med både regn och blåst vilket kanske bidrog till att vi var färre deltagare än vanligt.

Turen utgick från Råå hamn vid åttatiden med fiskebåten Siam.  Som brukligt var det meningen att fånga största torsken och under en lång del av tävlingen var fiskelyckan något skral. Men under den sista halvan av tiden lossnade det och det fångades både sill, sej och som sig bör torsk. Största torsken med en vikt på 3 kg lyckades Göran Wennlid fånga och fick därmed en ny inteckning i vandringspokalen. Bland tävlingens övriga pristagare fanns det två fiskeintresserade tjejer som blev trea respektive sexa .

Ett trött och blött sällskap kom tillbaka Råå hamn vid tolvtiden.

Dags för i ordningsställande av tennisbanorna

2019-04-10

Hej allesammans! 

Ett stort tack till alla er som var med på aktivitetsdagen och hjälpte till med bl a uppstartsarbeten på tennisbanorna! Er insats gjorde att arbetet kom igång på ett mycket bra sätt.

Tyvärr tog det inte slut med det utan nu behövs en fortsättning för att banorna skall bli klara till den 1 maj. Var och en av er kan alltid göra en insats under dygnets ljusa timmar dvs mellan 0900 och 1800 då banorna är öppna. Anvisningar på vad som behöver göras finns i väderskyddet. Vänligen notera vad ni har utfört och då speciellt vad avser trumlingen av banorna.

Tack för att ni gör en insats för föreningen


Styrelsen för KIF

Aktivitetsdag 19-04-06

2019-04-10

Hej allesammans! 

Den 6 april var det dags för årets aktivitetsdag.Vädergudarna var på strålande humör även om den första kvarten regnade bort.

 Jag vill härmed framföra ett varmt tack till alla er som var med på aktivitetsdagen och hjälpte till med olika insatser för att främja trivseln i föreningen. Era insatser avseende fritidsvillan med bl a fönsterputsning, inventering av tillbehör samt städning av golven var väl behövliga. Likaså var det uppskattat med fönsterputsningen i klubbhuset liksom räfsning och röjning av skogens löpslinga.

Även rååsnipan var föremål för en insats där vi bytte den främre delen av durken.

Sist men inte minst genomfördes uppstarten med i ordningsställande av tennisbanorna vilket blev väldigt lyckat , men det var bara uppstarten och det krävs ytterligare frivilliga insatser för att banorna skall vara spelklara till den 1 maj.

Dagen avslutades med en gemensam fika i form av en landgång med kaffe resp mineralvatten vilket uppskattades av samtliga deltagare. 

Stort tack för att ni gjorde en insats för föreningen! 

Harald Simson

Ordförande i Kopparverkets IF

Välkommen till Kopparverkets IF 2019!

2019-01-02

Härmed vill vi önska alla våra medlemmar ett gott nytt år.

Inför 2019 har det gjorts några justeringar i föreningens prislista.

Villkoren för årskort har ändrats så att möjlighet ges att boka ytterligare en timmes speltid till halva kostnaden per tertial, dvs 550 kr i hallarna respektive 300 kr på utomhusbanor. Väljer du att boka för hela året betalar du endast 1500 kr/helår. Observera att erbjudandet ej inkluderar plasthallen under utomhussäsongen.

From i år ges möjlighet att köpa årskort till styrketräningslokalen för 1500 kr/helår exklusive friskvårdsavgift. Tänk dock på att detta årskort inte ger dig möjlighet att hyra andra anläggningsdelar  till reducerat pris.

Avseende fritidsvillan införde vi from 2018-10-01 en depositionsavgift på 3000 kr för att poängtera vikten av att lokalen lämnas i bra skick till nästa hyrestagare. Tyvärr är det fortfarande lite si och så med städningen varför styrelsen tog beslutet att del av depositionen, dvs 1000 kr,tas ut redan vid underkänd första kontroll. Därefter har hyrestagaren möjlighet att åtgärda påtalade brister inom överenskommen tidsram, för att kunna få tillbaka resterande depositionsavgift. Om ingen enighet uppnås tillfaller resterande belopp föreningen för att åtgärda bristerna med hjälp av externt städföretag.


Styrelsen för Kopparverkets IF

Införande av depositionsavgift vid hyra av fritidsvillan

2018-09-23

Förändringar av hyresvillkor för fritidsvillan

Med tanke på de ordningsproblem som har funnits i samband med uthyrning av fritidsvillans lokaler, har en enig styrelse beslutat att införa en depositionsavgift på 3000 kr per uthyrningstillfälle. Detta innebär att inga nycklar till lokalen lämnas ut, om inte hyresgästen kan visa upp ett kvitto på dels betald hyra samt även erlagd deposition. Depositionen skall swishas till föreningens lokalansvarige och återbetalas direkt i samband med en gemensam och godkänd besiktning efter hyrestidens slut. Tillvägagångssättet framgår ur hyreskontraktet samt uthyrningsvillkor som finns under fliken Anläggningar/Fritidsvilla.

Denna förändring träder ikraft from 2018-10-01

Bokningar verkställda innan detta datum berörs ej av denna förändring.

 

Kopparverkets IF

Hyra av rååsnipan

2018-08-23

From 180801 gäller följande vad avser diesel till båten:

Det åligger varje hyrestagare att ta med sig egen diesel till båtens tank. Den förhöjda avgiften för dieseln har tagits bort fr.o.m samma datum.Skälet till denna åtgärd är att dieselförbrukningen under förra säsongen bedömdes som onormalt hög.

Styrelsen för KIF

Utomhusbanor

2018-04-15

Arbetet på utebanorna pågår

Hej på er som älskar att spela tennisutomhus.

För närvarande pågår arbetet med iordningsställande av våra utomhusbanor. Alla som känner sig manade att hjälpa oss med att få banorna spelklara till första maj är välkomna att göra en insats. Banorna är tillgängliga under alla dagar från 0900 – 1800. Anvisningar på vad som skall göras finns anslagna väderskyddet. Notera gärna vad du/ni gjorde så att vi undviker dubbelarbete.

Välkomna och tack för en bra insats

Styrelsen för KIF

Föreningens årsmöte 2018-03-22.

2018-02-19

Kopparverkets IF håller sitt årsmöte 2018-03-22 med start klockan 16.30. Platsen är restaurangen Koppargrytan. Efter mötet bjuds på traditionell sjömansbiff respektive salladstallrik, anmälan krävs för att ta del av maten.

 Separat kallelse skickas ut under vecka 8

Medlemsdag 2018-04-07

2018-02-19

Kopparverkets IF anordnar även detta år en aktivitetsdag för medlemmar,  där vi hjälps åt med olika göromål såsom städning/fönsterputsning i villan och klubbhuset, röjning i löpslingan, uppstart av iordningställande av utebanor samt eventuellt en del arbeten på rååsnipan. Dagen är 2018-04-07 och börjar vid 9- tiden för att avslutas med en enkel förtäring 1500.

Separat inbjudan skickas ut inom kort

Fisketur 2018-04-14

2018-02-19

Notera 2018-04-14, 0800- 1200 i din kalender ifall du är intresserad av att följa med på vår fisketur med Rååbåtarna. Kopparverkets IF bjuder sina medlemmar på detta årligen återkommande arrangemang.

Separat inbjudan skickas ut under mars månad

Styrelsemöte 18-02-05

2018-01-30

Föreningens styrelse sammanträder 180205

Har du några synpunkter som du vill att vi ska ta upp på vårt möte är du välkommen att framföra dessa till oss. Våra kontaktuppgifter hitta du under rubriken "Styrelsen"

Användarkort (gula stämpelkort)

2018-01-17

Ni som har kvar de gula användarkorten och inte fått alla rutor stämplade kan nu lämna in dessa senast den 31 mars i ett kuvert till Industrivakten,  märkt med Bodil Pinzke. Varje ostämplad ruta är värd 17 kr och dessa pengar sätts in på ert konto i det nya bokningssystemet.

Nytt bokningssytem

2017-12-28

From den 1 januari 2018 har vi ett nytt bokningssystem. Ingen bokning får göras innan dess. Länken är:

http://www.easysport.se/kopparverket/external.php