Bokning

Logga in

Tänk på att samtliga som deltar i dina aktiviteter skall ha betalt en friskvårdsavgift!
Gäller ej Kemira-anställda som enbart ska hyra Fritidsbåten. 

Vid missbruk förbehåller sig föreningen att stänga hyrestagarens konto.

Om du tänker hyra fritidsvillan börja med att läsa villkoren under "Anläggningar-Fritidsvilla"

 

Användarnamn

Lösenord

Skapa konto | Glömt lösenord | Hjälp

Kemira-anställd? Klicka här för att logga in och boka Fritidsbåten till specialpris.

Avgifter  2022

Typ av avgift
Pris(kr)
Årskort *)
3000
Årskort styrketräning *)1000
Friskvård vuxen        
600
Friskvård ungdom tom 13 år   
300
Bonuskonto       
500

Uthyrning av anläggningar

Uthyrningsverksamhet riktas mot enskilda medlemmar, företag, skolor och föreningar.

När det gäller enskilda medlemmar gäller följande villkor medan villkoren för företag, skolor samt föreningar utformas i samråd med dessa.

För att kunna hyra någon anläggningsdel för enskilt bruk krävs det att man lägger upp ett kundkonto i föreningens bokningssystem samt betalar en friskvårdsavgift enligt föregående. Vidare förutsätts att den som hyr anläggningsdel själv deltar/är närvarande vid själva uthyrningstillfället samt att övriga deltagare också har lagt upp ett kundkonto samt betalat en friskvårdsavgift.

I samband med bokning av anläggningsdel får man ett kvitto till angiven mailadress. Detta kvitto skall visas upp vid uthämtning av nyckel/-kort i vakten. Utan giltigt kvitto för aktuell bokningsperiod har man ej tillträde till aktuell anläggningsdel. Kvittot är personligt och kan inte överlåtas till andra. Missbruk innebär att bokningsansvarig stängs av från föreningens  verksamhet/anläggningar.

Förklaringar till typ av avgift

Årskort

För att kunna lösa ett årskort måste man lägga upp ett konto i föreningens bokningssystem samt betala för året gällande friskvårdsavgift som måste förnyas årligen.

Kortet innehåller följande möjligheter

  • att teckna abonnemang på en timmes speltid per år i någon av hallarna inklusive utebanor
  • att teckna ytterligare en timmes spel på fast tid till halva ordinarie priset avseende andra timmen. 550 kr/tertial eller 1500 för hela året.
  • att boka löstimmar i föreningens hallar/utebanor till 50 kr/h
  • att boka styrketräning utan någon kostnad
  • att boka fritidsbåten för 20 kr/tim exkl bensin  1)

 1) För att hyra båten krävs det ett förarbevis som erhålls efter godkänd teoretisk och praktisk del. Bensin hålls av den som hyr båten.

Årskort styrketräning

För att kunna köpa årskort måste du lösa friskvårdsavgiften för aktuellt år. Fö gäller samma grundläggande villkor som för ordinarie årskort. Kortet avser dock endast styrketräningslokalen. Hyra av andra anläggningsdelar sker till ordinarie timpris för dessa. 

Friskvård vuxen              

Löses i samband med uppläggning av konto i Kopparverkets IF. När avgiften har erlagts har man tillgång till föreningens bokningssystem för hyra av anläggningsdelar under gällande kalenderår. Avgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte.

Friskvårdsavgiften måste förnyas årligen

Friskvård ungdom                                                                           

Avgiften avser ungdomar upp t o m det år de fyller tretton. Därefter är avgiften samma som för vuxna. När avgiften har erlagts har man tillgång till föreningens bokningssystem för hyra av anläggningsdelar under gällande kalenderår.

Bonuskonto                                                                 

I bokningssystemet kommer det att finnas möjlighet att öppna ett bonuskonto via en inbetalning av 500 kr. Värdet på kontot är 600 kr och avräkning sker i samband med bokning. Avräkningen sker automatiskt. Vid eventuellt minus i samband med någon bokning görs en betalning av mellanskillnaden av kontoinnehavaren. 

Funktionärer

Funktionärer som aktivt deltar i föreningens skötsel/utveckling erhåller ett årskort med för kortet gällande förmåner. Det åligger dock varje funktionär att betala samma friskvårdsavgift som övriga medlemmarProdukter
Kostnad
Andra timmen
Abonnemang med årskort *)3000
Årskort styrketräning *)1000

Abonnemang utan årskort, timkostnad /tertial *)           
1400
1100
Utomhusbanor abonnemang utan årskort, timkostnad /tertial      
800
600
Plasthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500     
80

Plasthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 1500-2200  
100
Sporthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500      
80

Sporthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 1500-2200  
100
Utomhusbanor, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500      
80

Utomhusbanor, timkostnad helgfria vardagar mellan 1500-2000 
100
Utomhusbanor, sommartennis, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500
100
Utomhusbanor, sommartennis, timkostnad helgfria vardagar mellan 1500-2000
120
Bokning styrketräning per timme        
20

Bokning solarium per period      
20

Bokning fritidsvilla per 6 tim          
500

Bokning Fritidsbåt per timme exkl. bensin **)  30

*)  Betalas direkt till KIF:s plusgiro 27 79 45 - 2

**) Hyrestagare skall ta med sig egen bensin till båten

Kommentar

Tänk på att vi är många som vill ta del av våra anläggningar varför vi gärna ser att bokningen begränsas till 2 tim i aktuell anläggningsdel per medlem/familj och bokningstillfälle. 

Avbokning av hyrd tid i hallarna kan göras fram till sex timmar innan hyresperioden börjar medan tiden för utebanor och fritidsbåten är två timmar innan. Därefter tillfaller inbetalt belopp föreningen.

Vid korrekt avbokning enligt föregående samlas hyresbeloppet på kundens konto för avräkning mot framtida bokningar. 

Obs

Föreningen återbetalar inga inbetalda avgifter