Solarium

Föreningen förfogar även över ett solarium som är beläget i klubbhuset. Kostnad se prislista under bokning