Utebanor

Föreningen förfogar över två stycken grusbanor som är öppna från 1 maj till 30 augusti. Vid gynnsamt väder kan banorna även vara öppna en bit in i september. Banornas iordningställande sker under april månad av föreningens medlemmar. De som känner sig manade är hjärtligt välkomna att hjälpa till. Hyreskostnad se prislista under bokning.

Ansvarig för banorna är Emma Andersson andrssonemma@gmail.com mobil 070 9788033

Om du bor i norra delen av Helsingborg och vill spela tennis utomhus så finns det även möjligheter att göra detta på Maria Park https://mariaparktennis.com