Protokoll

Styrelseprotokoll

2022-11-28Styrelsemöte protokoll 221128.pdf
2022-08-29Styrelsemöte 29 augusti rev hs.docx.pdf
2022-06-13Styrelsemöte 13 juni.pdf
2022-04-25Styrelsemöte 25 april.pdf
2022-02-07Styrelsemöte 2022-02-07.pdf
2021-12-06Styrelsemöte 2021-12-06.pdf
2021-12-06Resultatraport december 2021.pdf
2021-09-01KIF konstituerande styrelsemöte 210901.pdf
2021-09-01Kopparverkets IF,mötestider 21-22.pdf
2021-08-02Resultatrapport 210802.pdf
2021-08-02Balansrapport 210802.pdf
2021-08-02KIF styrelseprotokoll 2021-08-02.pdf
2021-05-03KIF styrelseprotokoll 2021-05-03.pdf
balansrapport 21-05-03.pdf
resultatrapport 21-05-03.pdf
Kostnadssammanställning Askeladden 21-05-03.pdf
2021-02-01KIF styrelseprotokoll 2021-02-01 rev hs 0319.pdf
2020-11-30Resultatrapport 20-11-04.pdf
2020-11-30Balansrapport 20-11-04.pdf
2020-11-30KIF styrelseprotokoll 2020-11-30 rev bp.pdf
2020-09-28KIF konstituerande styrelsemöte 20-21-01 hs.pdf
2020-09-28Kopparverkets IF,mötestider 20-21.pdf
2020-02-10KIF styrelseprotokoll 2020-02-10.pdf
2020-02-10Resultat 2019.pdf
2019-12-02KIF styrelseprotokoll 2019-12-02 rev1.pdf
2019-12-02Balansrapport 191202.pdf
2019-12-02Resultatrapport 191202.pdf
2019-09-02KIF styrelseprotokoll 2019-09-02.pdf
2019-09-02Balansrapport 190101-190831.pdf
2019-09-02Resultatrapport 190101-190831.pdf
2019-06-10KIF styrelseprotokoll 2019-06-10.pdf
Resultatrapport 190610.pdf
Balansrapport 190610.pdf
2019-04-29KIF konstituerande styrelsemöte 19-20-01 hb.pdf
2019-02-06KIF styrelse 190206 rev hs.pdf
2018-12-03Styrelseprotokoll 181203.pdf
2018-09-03Styrelseprotokoll 180903.pdf
2018-06-04KIF styrelse 180604.pdf
2018-04-23KIF konstituerande styrelsemöte 18-19-01 rev hs.pdf
2018-02-05KIF styrelse 180205 .pdf
2017-11-20KIF styrelse 171120.pdf
2017-08-28KIF styrelse 170828 rev HS 1030.pdf
2017-06-12KIF styrelseprotokoll2017-06-12 rev hs.pdf
2017-04-24KIF konstituerande styrelsemöte 17-18-01 rev hs.pdf

Årsmötesprotokoll

2022-12-08Extra årsmöte 2022-12-08
2022-03-31Årsmötesprotokoll 220331
2021-08-26KIF årsprotokoll 2021.pdf
2020-09-03KIF årsmöte 2020, protokoll.pdf
2020-09-03Revisionsberättelse 2019.pdf
2020-09-03Verksamhetsberättelse 2019.pdf
2019-03-28Årsmöte KIF 190328.pdf
2018-03-21Protokoll KIF årsmöte 180321.pdf